jackruby64

1960s Goya Rangemaster

1960s Goya Rangemaster
jackruby64, Apr 10, 2012